Drukuj

W firmie PESTA2 mogą Państwo skorzystać z profesjonalnych usług w ramach badań i sporządzania dokumentacji UTD. Służymy fachowymi poradami i przeprowadzamy przeglądy techniczne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego, a nasza kompleksowa znajomość przepisów prawnych powoduje, że usługi realizujemy zawsze zgodnie ich literą.

 

Klienci chcący korzystać ze sprzętu zgodnie z przepisami UDT, powinni pamiętać o następujących zasadach:

Naszym klientom pomagamy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do odbioru technicznego urządzeń, weryfikujemy stan techniczny urządzeń, uczestniczymy w procedurach ich przekazania pod dozór techniczny. Zajmujemy się także okresowymi przeglądami technicznymi i konserwacyjnymi i prowadzeniem Dzienników Konserwacji urządzeń.

 

Posiadamy uprawnienia do konserwacji i obsługi urządzeń takich jak:

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz. U. Nr. 122, poz. 1321, rozdział 2, art. 14 ust. 1) wszystkie urządzenia techniczne, które są objęte dozorem technicznym, oprócz tych wyjętych spoza tego obowiązku, muszą posiadać aktualne badania i decyzje potwierdzające ich stan techniczny oraz pozwalające na ich eksploatację. Decyzja musi być wydana przez organ odpowiedzialny jednostki dozoru technicznego.

Przedsiębiorcy, którzy wykonują pracę urządzeniami niedopuszczonymi do eksploatacji zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, są narażeni na karę grzywny, a nawet ograniczenia wolności zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz. U. Nr. 122, poz. 1321, rozdział 5 , art. 63, ust. 1 oraz art. 220 par. 144 Kodeksu karnego.